Pilotproject

Van thuis naar baan

Help vastzittende jongeren niet alleen weer op weg in de maatschappij, maar ga een stap verder en geef ze een grote kans op werk als metaalbewerker. Dát is in een notendop het doel van de pilot die we sinds kort hebben gestart. We hebben hierbij de ambitie om jongeren die nu nog thuiszitten en niet werken of naar school gaan, over een periode van 2 tot 3 jaar aan een baan te helpen in de metaalindustrie
 

Subsidie

Wij hebben voor dit unieke project subsidie gekregen via de versnellingsagenda van de Regiodeal Noordoost-Fryslan. Doel van deze subsidie is een versterking te bewerkstelligen van de themas's: onderwijs & arbeidsmarkt, innovatie & ondernemerschap en regionale samenwerking & marketing. Projecten die bijdragen aan de groei van de economie in de regio komen hiervoor in aanmerking. Zie voor meer informatie: https://qop.nl/van-thuiszittende-jongere-naar-ijzersterke-vakman/
 

Waarom metaal?

In Noordoost-Friesland is een levendige metaalindustrie, alleen al in Dokkum zitten meer dan 8 metaalbedrijven. Maar opleidingen (en dus aanwas van geschoolde werknemers) zijn er in deze regio nagenoeg niet … Kortom: er is ruimte op de arbeidsmarkt, maar geen gediplomeerde metaalbewerkers om dit gat te vullen.

Wij zien hier kansen! Het metaal ligt ons na aan het hart, want we hebben zelf concrete werkervaring op dit vlak. Frits is directeur-eigenaar van een eigen metaalbedrijf in Dokkum en Mark heeft ook in het bedrijf gewerkt en maakt daarnaast in zijn vrije tijd meubels van metaal. In dit pilotproject van GOING zien we kansen om jongeren niet alleen sociaal-maatschappelijk te helpen en ze weer in beweging te krijgen, maar bieden we ze ook heel concreet toekomstkansen aan. Want zeggen dat ‘in het metaal wel werk is’, is niet genoeg. Wij gaan verder en omdat we zowel in de hulpverlening als het metaalwereldje zitten, is dit een unieke combinatie voor jongeren die wel willen werken, maar er zonder hulp niet komen.
 

Welzijn op elk vlak

Onze hulp begint met een maattraject waarin we focussen op mentaal welzijn, gecombineerd met sport en lifestyle, zodat de jongeren beter in hun vel zitten. Maar daarnaast leren ze in onze werkplaats ook daadwerkelijk metaalverwerkingsprocessen. Hoe ga je om met koolstofstaal of roestvrijstaal? Hoe moet je lassen, walsen of kanten? Hierbij zijn de interesses van de jongere de rode draad. Willen ze alleen leren lassen, dan doen we dat. Is het hun doel om allround bezig te gaan, dan richten we ons op alle processen.

Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om certificaten en deeldiploma's te halen, zodat ze gemakkelijker een baan kunnen krijgen in de metaalindustrie. En door onze connecties hebben we verschillende metaalbedrijven gevonden die ons initiatief steunen en stageplekken en/of werk-leertrajecten aanbieden.
 

Traject op maat

We halen de jongeren dus uit huis en leren hun vaardigheden waarmee ze werk in de metaalindustrie krijgen. Tijdens dit hele proces is er 1 aanspreekpunt en bekijken we per persoon wat iemand aankan. Daarom heeft dit pilotproject heeft geen strak omlijnde planning met stappenplan, want hulpverlening is immers persoonsgebonden. Waar de een begint met wekelijks 1 dagdeel in onze jongerenwerkplaats, ziet de ander het zitten om direct iedere dag te komen. Op het moment dat de jongere eraan toe is, gaan we op zoek naar een stageplek. Kortom: er is een format, maar daarbinnen draait het om flexibiliteit en kan het nog alle kanten op. Heeft iemand een stageplek of baan gevonden, dan blijven we ook daarna nog betrokken.

Nieuwsgierig geworden? Aanmelden voor onze pilot kan nog.

Een video van de werkwijze van GOING.
"In Noordoost-Friesland is een levende metaalindustrie met alleen in Dokkum al 8 metaalverwerkingsbedrijven. Maar het ontbreekt in deze regio aan opleidingen"